Frå 25.jan må alle butikkar vurdere kor mange kundar som kan vere inne samstundes slik at alle kan halde minst 1 meter avstand. Det må også bli gjort tiltak i tråd med Covid-19 forskrifta § 15b:

«Fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt. Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes».

 

Kommunen vil gjennomføre tilsyn framover med at butikkane i kommunen fylgjer opp krava i forskrifta om smittevernfagleg forsvarleg drift. Det bør vere oppslag ved inngang kor mange som kan vere i butikken, og personalet må kunne svare for korleis butikken sikrar at det ikkje slepp inn fleire enn dette.