Tokke kommune har sett fokus på auka bruk av sykkel og gange med bakgrunn i samfunnsdelen for 2016 - 2028, og forprosjektet "Sykkelbygda Dalen" utarbeidd i samarbeid med Norconsult AS i 2021. Prosjektarbeidet blei finansiert av Vestfold og Telemark fylkeskommune og Tokke kommune. Auka bruk av sykkel og gange på Dalen vil ha positive gevinstar for klima, miljø, attraktivitet og folkehelse.

Ved spørsmål eller andre innspel ta kontakt med rådgjevar for kultur og idrett, Jan Olav Hemsing, tlf. 90 72 49 81, epost: jan.olav.hemsing@tokke.kommune.no

Du kan lese handlingsplanen her