Tokke kommune vil satse på auka bruk av sykkel og gange, og har utarbeidd Sykkelstrategi med handlingsplan 2023 - 2033

Dokumentet skal handsamast i ulike råd og utval, men vi ynskjer og at folk flest skal få høve til å kome med innspel til planen.

Har du spørsmål eller innspel kan det sendast skriftleg til nærings- og samfunnsutviklar Åse Ingebjørg Flateland. e-post aseingebjorg.flateland@tokke.kommune.no

Frist for innspel: 15.mars 2023