No kan du sei di meining om sykkeltilbod, tilrettelegging  og aktivitetar for sykkel - gjennom deltaking i Sykkelundersøkinga 2022.

Tokke kommune ynskjer tilbakemelding frå alle brukargrupper- både  innbyggjarar og besøkande -  om kva som er bra og kva som kan bli betre! Undersøkinga er open frå 1.juni til 31.juli

Her kan du delta: Sykkelundersøkelsen 2022 (enkatfabriken.com)