Tokke kommune ynskjer at hytteeigarar og andre som ferdast i utmarka tek omsyn til sau og lam på beite.

Hugs derfor:

  • Det er ikkje lov å gjerde inne hytter med straumnett eller straumtråd
  • La sauer og lam få gå i fred
  • Ikkje mat sauene – det er nok av det i utmarka
  • Ha hunden din i band
  • Køyr varsamt der det kan vere sau i vegbanen