Telenor oppgraderar mobilnettet, slik at fleire får tilgang til 5G, og endå bedre kapasitet på 4G. 

Under oppgraderinga vil det i periodar vere lågare kapasitet eller ingen dekning. Dette gjeld i område der ein ikkje har overlappande dekning frå andre basestasjonar.

Det vert planlagt arbeid på basestasjon overområde vist på kart med oppstart 2 juli - 11 juli. 

Her finn du liste over adresser som blir berørt

Telenor varslar kundar som har tenestene trådlaust breiband og abonnement på mobil direkte, dersom ein forventar at dei mistar dekning på registrert adresse.

For meir informasjon

Oransje felt = kapasiteten kan bli redusert

Raudt felt = dekning kan forsvinne heilt

 

Med vennleg helsing
Telenor Norge AS