Det vert nedsett akseltykk til 3 tonn på kommunale vegar i Tokke kommune i teleløysinga frå måndag 28.03.2022. Vegane vert skilta. Restriksjonane gjeld ikkje for renovasjonbil, Vest- Telemark Kraftlag og ordinær rutebuss.

 

Eventuelle spørsmål om dispensasjon rettast til Tokke kommune, tlf. 35 07 52 00 eller 99 20 25 10