Det vert nedsett akseltrykk til 3 tonn på kommunale vegar i Tokke kommune i teleløysinga frå fredag 26.03.21.

Vegane vert skilta. Restriksjonane gjeld ikkje for renovasjonsbil, mjølkebil, Vest Telemark kraftlag og ordinær rutebuss.

Eventuelle spørsmål rettast til Tokke kommune tlf 35075200 eller 99202510.