Planlegg ungskogpleie for neste år alt nå! Skogkurs har laga ein informasjonsfilm om ungskogpleie. Set av ein liten halvtime til filmen, her får ein mykje nyttig informasjon. Har du spørsmål om bruk av skogfond, tilskot eller anna?

Sjå filmen her.

Ta kontakt med skog- og utmarksrådgjevar Per Wraa tlf. 35 07 52 44 mob, 476 07 979.