Program

12-13 Jolelunsj

13-14  Informasjon om ulike saker

  • Korleis jobbar kommunen med næringsutvikling
  • Sentrumsplan/reguleringsplan Dalen
  • Dalsmarken i 2023
  • Næringsplan/landbruksplan
  • Tokke teknologipark

 

Vi tek gjerne imot spørsmål om aktuelle saker, og er tilgjengelege fram til kl. 15.00

Påmelding innan 7. desember kl. 12

e-post: aseingebjorg.flateland@tokke.kommune.no  

mobil: 917 21365

 

Venleg helsing

Jarand Felland, ordførar i Tokke kommune