Dette gjeld årleg kommunale avgifter (renovasjon, feiing/tilsyn, vatn og renovasjon)

Du kan velje mellom:

  • Faktura 1 gong i året (februar
  • Faktura 2 gonger i året (februar, august)
  • Faktura 4 gonger i året (februar, mai, august, november)
  • Faktura 12 gonger i året (kvar månad)

Dersom du unskjer å endre til eit anna intervall, sender du ein epost til: postmottak@tokke.kommune.no 

Skriv kva intervall du ynskjer, namn, adresse og  gards- og bruksnummer det gjeld. Dersom du ikkje har høve til å sende epost, kan du ringe tlf. 35 07 52 00.

Dersom du ikkje ynskjer endring, blir det 4 gonger i året.