Nå får kreftpasienter i Vest-Telemark tilbod om behandling nærare heimstaden sin. Det nye tilbodet er lagt til Tokke helsesenter, og er eit samarbeid mellom Sykehuset Telemark og kommunane Tokke og Vinje. Tilbodet kan også nyttast av pasientar frå dei andre kommunane i regionen.


For pasientane inneber dette kortere reisevei og dermed mindre belastning i ein vanskeleg situasjon. All behandlinga blir administrert frå sjukehuset og fylgjer dei same retningsliner og kvalitetskrav som ved Sykehuset Telemark. – Kreftbehandlinga blir avtalt i møte med sjukehuslegar, og fyrste behandling blir gjeve på kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark, for deretter å halde fram lokalt. Tilbod omfattar enkelte typar cellegiftbehandling og blodoverføring. Sjølve behandlingen blir gjeve av sykepleier, og det vil alltid være en lege tilgjengelig under og etter behandling.
Pasientene får samme rett til transport som ved behandling på Sykehuset Telemark.

For meir informasjon om tilbodet kan poliklinikken på Dalen kontaktas på tlf. 90 11 56 27 - kvar tysdag og onsdag kl. 08.00 – 15.30.

Brosjyre- Kreftbehandling