Lag og foreiningar som har idrettsaktivitet kan bruke dette søknadsskjemaet for å tinge tid i hallen haust 2023 og vår 2024. 

Har dykk problem med skjemaet ta kontakt med rådgjevar for kultur og idrett Jan Olav Hemsing på tlf.: 90 72 49 81 eller epost: jan.olav.hemsing@tokke.kommune.no

 

Reglar for tildeling av tid i Tokkehallen kan du lese her