Avkastninga av Hjelpe- og tiltaksfondet kan gå til arrangement og tiltak for eldre og/eller uføre. Fondet blir fordelt av helse og sosialutvalet.

Tilskot kan gjevast til lag/foreiningar og enkeltmenneske til td. turar, samankomster, kortare ferietiltak.

Nærare opplysningar får du av kommunelsjef for helse og omsorg Ann Wraa på tlf. 35 07 55 01 eller mob. 97 02 14 22.

 

Søknad sendast til: Tokke kommune, Storvegen 60, 3880 Dalen, eller på epost: postmottak@tokke.kommune.noinnan 28. oktober.

Søknadsskjema som skal nyttast finn du her 

Du kan og få tilsendt søknadsskjema eller hente på kommunehuset i opningstida frå 08.00 - 15.30. Tlf. 35 07 52 00.