Sjølve utlysninga finn de HER

Søknadsfristen er 18. november 2022.    

Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha høve til mestring og samfunnsdeltaking. Tilskotsordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp. Målgruppa er born og unge i aldaren frå 0 til og med 24 år som av ulike grunnar står i fare for å havne i utanforskap.

Søknadsskjemaet finn de ved å logge inn i søknadsportalen.