Moglegheitsstudien skal omhandle bygg i eiga eig e. Delfinansiering vil ikkje inkludere installasjonar. Det er satt av 2 millionar kroner til formålet.

Søknadene vil innen 1. november bli vurdert etter følgende prioriteringer:

  • Areal som skal bli vurdert for solenergi.
  • Gjennomføring – Presenter ein grov plan for korleis prosjektet vil bli gjennomført. Også fram til og med installasjon av sjølve solenergianlegget, skal omtalast kort.
  • Innovasjonsgrad vil bli vektlagt
  • Geografisk spreiing – det kan være ynskjelig å få opp gode prosjekt med ei viss spreiing i fylket.

Sjå meir info om søknad her