Tilskotsordninga skal styrkje bygdeutvikling som bidreg til å avlaste press på villreinen sine leveområde og styrkjar stadidentitet, attraktivitet og kunnskap  for omsyn og forvaltning av villrein kring Heiplanområdet.

Tokke kommune må vere søkjar, men kan søkje på vegne av lokale lag og initiativ som er i tråd med formålet.

Ta gjerne kontakt med kommunen i forkant.

Sjå meir informasjon her