Dalen Fysioterapi og Trening

Anders Johnsen avsluttar sitt vikariat 28.02.23

Charlotte Taanevig startar opp som vikar frå onsdag 22.02.23 og fram til 15.04.23, mob. 48498876, e-post: charlotte.taa@gmail.com

 

Instituttet vil etter kvart endre namn til

Tokke Fysioterapi og Trening

Anne Mosdøl Haugo startar opp med fast 100% driftstilskot 01.03.23, mob. 90508829

Tor Olav Blikom Haugo startar opp med fast 80% drifstilskot 15.04.23