Dei nasjonale covid-19 råd (innstrammingar) – som gjeld fram til 18.jan, femner også om sjukeheim og omsorgsbustad/senter. Det er unntak for naudsynte heimetenestar og dødslege.
Dei som bur åleine kan ha besøk av inntil 2 faste vener eller pårørande gjennom perioden, men ein ser helst at ein unngår å ta i mot gjester fram til 18. januar.