Ordet Tokke kommune i logoen er endra til bare Tokke. Dette vil gje meir "kraft" i kommunenamnet og ein meir moderne design. 

I ein overgangsperiode vil ein oppleve både ny og gamal logo til alt er på plass.

Bjørnane skal brukast i word-malane.

 

 

 

 

design_farger