Har du mistanke om at kan vere smitta av korona eller har symptom på luftvegsinfeksjon så nøl ikkje med å ta ein test. Det er låg terskel for å bestille test - anten ved å ringe legekontoret på 350 75560, nytte appen "Helserespons» eller SMS.

Tokke kommune tilrår også at alle lastar ned og tek i bruk appen "Smittestopp", som no har kome i ny og forbetra versjon. Den er no godkjent av Datatilsynet med omsyn til personvern, og dreg lite batterikapasitet samanlikna med den fyrste versjonen som kom.

Du finn meir informasjon om «Smittestopp» her:

https://vimeo.com/492114310