Pga. situasjonen i Ukraina kan det bli aktuelt å busetje fleire enn det som fyst var planlagt. Dersom du har ein bustad du kan tenke deg å leige ut set me pris på om du tek kontakt med kommunen på tlf. 35 07 52 00.

Me er først og fremst på jakt etter bustader på Dalen sidan vaksenopplæringa er lokalisera på Dalen. Men andre stader kan sjølvsagt også vere aktuelt.