Opningstid er kvar dag frå 9 – 14.

Besøkande må desinfisere hendene med antibac når dei kjem, og må vende seg til resepsjonen for vidare informasjon.

Mange tilsette har framleis heimekontor, slik at publikum må gjere avtale på førehand om dei ynskjer å møte bestemte tilsette.