I dag kom SSB sine tal for folketalsutvikling i Noreg for 2022. Tokke kommune har størst vekst i Vestfold og Telemark i prosent med ein auke på 2,71 prosent. Det tilsvarar 58 nye innbyggarar slik at talet ved årsskiftet var omlag 2200 (2198).