Både symjebasseng og treningssenter kan halde ope for individuell trening. I ny Covid-19 forskrift er dette regulert av denne paragrafen:

§ 14 d Stenging og begrensning av enkelte virksomheter
Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt.
Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal drive smittevernfaglig forsvarlig, jf. § 14 a, og holde stengt for annet tilbud enn:
a. individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand.
b. skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør
c. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
d. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Symjehallar kan altså ikkje halde ope for vanleg bading, og Tokkebadet er stengt for dette. Verksemda i Tokkegym har kommunen definert som individuell trening - som altså er lovleg.