Tiltaka er prioriterte i vedteken trafikksikringsplan 2019 – 2022.

Me vil med dette informere om at arbeida er under planlegging og er tenkt gjennomført i 2021 i dei aktuelle områda:

Gateljos langs Fv 450 Tønsbergkrysset – Åsland, totalkostnad 1,3 mill, 1 040 000,- i tilskot.

Gateljos i bustadfeltet Huvestadlii aust, totalkostnad 400 000,-, tilskot 240 000,-.

Skiltplan/ skilting Dalen - 100 000, tilskot 60 000,-.

Erosjonssikring/ autovern Modalen vidareføring, - 100 000,-, tilskot 60 000,-