Det er fleire aktuelle telefonnummer du kan ringe om du ynskjer kontakt med nokon i jole- og nyttårshelga.

I Tokke kommune kan du få psykisk helsehjelp på telefon 970 58 050 i tidsrommet 8.00-16.00. Diakon Eilev Erikstein er tilgjengeleg på tlf. 911 13 580.

Elles finner du eit variert tilbod av hjelpetelefonar du kan ringe på denne nettsida:

https://www.psykologforeningen.no/publikum/trenger-du-noen-aa-snakke-med