Vinnarane blir annonsert på heimesida til kommunen.