Det er mykje smitte i Grenlandskommunane for tida, og ein stor del hjå den yngre delen av befolkinga. Me frårår reising til desse områda, og minner om dei nasjonale råda om reiser innanlands: Me skal framleis unngå unødvendige fritidsreiser.