Tokke kommune lyser ut utdanningstilskudd frå hausten 2022 til ungdom under 30 år som er busett i Tokke kommune. Tilskuddet er kr. 50 000 per studieår og kan søkas til utdanning som;

  • Barnehagelærar
  • Sjukepleiar
  • Vernepleiar

Du får bindingstid to år etter fullførd utdanning og 100% fast stilling i Tokke kommune.
Søknad kan sendas til postmottak@tokke.kommune.no.
Nærare opplysningar om tilskuddet ved organisasjonssjef Niina Laaksonen tlf. 988 28 339.