Ivar Lofthus fekk i dag tildela Tokke kommune sin vernepris.

Han har restaurert våningshus frå 1500 talet på ein fagmessig og flott måte, i godt samarbeid med andre fagfolk. Han har og sett i stand eit lite stabbur frå 1700 talet og eit loft av nyare dato.

Samla har Lofthus bruka mykje ressursar for å skape eit vakkert tun i kulturlandskapet i Eidsborg.

Vi gratulerar med velfortjent pris!