Ver forsiktig når du bevegar deg på regulera vatn og ver spesielt merksam ved inntak av kanalar.

God tur!

Statkraft Energi AS, 3880 Dalen. Tlf. 35 07 95 00

isbilde.JPG