Vårslepp i trafikken:

Fleire på vegane – auka risiko for uhell

Våren er her. Sno og is smeltar og blir borte, og bilane og bussane får etter kvart selskap av stadig fleire mjuke trafikantar: motorsyklistar, syklistar, gående, skatande, rullande og joggande menneske. Og med fleire på vegane, aukra risikoen for større og mindre uhell i trafikken.

– Vi er litt våryre og energiske når det er vår. Vi gledar oss til å vere ute og gå, sykle eller sparkesykle. Men så har vi gløymt litt at vi må sjå oss for - både når vi køyrer bil og når vi er mjuke trafikantar, seier Arve Høiberg, leiar av hovudutvalget for samferdsel og av trafikksikkerhetsutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

 

Sørg for blikkontakt
– Det aller viktigaste er å sørge for at du har blikkontakt med dei mjuke trafikantane. Så sojå pp og søk blikkontakt, det blir tryggrae - og hyggeligare, sier Henriette Auensen, rådgjevair i Vestfold og Telemark fylkeskommune og en av dei som står bak kampanjen for å fremme auka trafikksikkerhet i Vestfold og Telemark.

Eit av dei viktigaste samfunnsoppdraga til fylkeskommunen er trafikksikkerhet og visjonen om null drepte og skadde i trafikken. 

 

Felles trafikksikkerhetskampanje for hele Vestfold og Telemark

Sammen med kommunane i fylket har fylkeskommunen utvikla ein vårkampanje for å redusere farene for at det skal skje uhell og ulykker i vårtrafikken. Kampanjen skal gjere trafikantane meir oppmerksomme på farene – og tipse dei om at det er smart å kommunisere med kvarandre for å sikre godt samspel og samarbeid i trafikken.

 

– Fylkeskommunene og kommunene har ansvar for trafikksikkerheten på sine vegar. Det er mange kilometer med veg, og det er på desse vegane det er flest ulykker. Det er viktig at vi samarbeider om trafikksikkerheten i fylket, sier Arve Høiberg.

 

Våryre kyr skal vekke merksemd

 

Vårkampanjen set betre trafikksikkerhet på agendaen gjennom fargeglade bilder av våryre kyr i ulike roller i trafikken. For på mange måter kan vi menneske om våren kanskje sammenlignas med nettopp lykkelige, vårglade kyr som har blitt slept ut på beitet for fyrste gong etter ein lang vinter? Problemet er bare at i motsetning til kyrne på beitet, så har vi menneske et trafikkbilde som krev vår fulle oppmerksomhet.

 

– Vi håper bildene treffer og får folk til å stoppe, tenke litt og sjå seg om. Vi håper jo også at de skaper litt godt humør, sier Arve Høiberg med et smil.

Vårkampanjen vil du finne på sosiale medier og bussene våre.

 

Du finn materiell fra årets vårkampanje i bannerannonser i  lokalaviser, på plakater på busser og på sentrale stader rundt om i kommunen. Du vil også treffe dei våryre kyrne igjen på baksiden av bussar og i eigne annonser på facebook.

For materiell/informasjon, ta kontakt med rådgiver Henriette Auensen, mob: 905 95 878