Gjennom ordninga med språkpraksis i arbeidslivet får bedrifta mogligheit til å gje flyktningar innblikk i det norske arbeidslivet, og til å praktisere norsk ved å arbeide i bedrifta.

  • to ekstra hender
  • dele arbeidskvardagen
  • kanskje få ein framtidig kollega

Det kan vere aktuelt både i private bedrifter, kommunalt og enkeltmannsforetak. Primært foretrekkast torsdagar og fredagar over ein perioden på 3 mnd. Stønad («lønn») og forsikring er dekka via vaksenopplæringa i Tokke kommune. Vi har allereie vore i kontakt med mange bedrifter, men trulig ikkje alle.

 

For mer informasjon ta kontakt med Vaksenopplæringa i Tokke v/Karl Kristian Grythe tlf. 99 11 02 08.