Vegen i Modalen blir stengt ved Drengsdal i perioden 19. juni - 7. juli, på grunn av anleggsarbeid.

Vegen er stengt kun i vekedagane frå måndag kl. 07.00 - fredag ettermiddag (blir varsla med skilt når det er opent)