Me ønskjer både nye og gamle elevar velkommen til skulestart, onsdag 17.august.

Tokke skule: 08.15

Høydalsmo skule: 08.45

Her er to filmsnuttar som har fokus på skulestart:
https://magnus-linnestad.filemail.com/t/PuPB5JEs