Tokke kommune tek imot forslag på kandidatar til å ta imot verne- og restaureringsprisen for 2022.

Les vedtektene her

eller ta kontakt med oppvekst, kultur- og idrettsetaten.

Frist: 01. november 2022