Målgruppa for prosjektet er heimebuande som kanskje ikkje har mogelegheit til å bruke smarttelefon og som vil ha glede av videosamtaler med vener og familie.

Lenke til pressemelding: