Skatteetaten vil med dette få eit heilskapleg ansvar for fastsetting, innkrevjing og kontroll av skatter og avgifter.

Oppgåvene som overføras ttil Skatteetaten er blant anna:

  • innkrevjing av restskatt
  • skatt til gode
  • tilleggsforskudd
  • forskuddstrekk
  • arbeidsgjeveravgift
  • motregning
  • utleggstrekk knytt til skattekrav
  • skatteattestar
  • konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift

Du finn informasjon om dette på skatteetaten.no fra 2. november 2020.

Hvis du har ei sak under behandling hjå ditt gamle skatteoppkrevjarkontor, blir denne overført til Skatteetaten. Du kan få tildela ny saksbehandlar/kontaktperson.

Kommunane har framleis ansvar for innkrevjing av kommunale krav.