Kommunestyret vedtok i møte 28.03.2023 endring av reguleringsplan Høydalsmo aust. Endringa legg til rette for etablering av leilegheitsbygg i tidlegare regulert område for camping ved Slettemoen.

Saka saman med planmaterialet er lagt ut på heimesidene våre. Vedtaket kan påklagast i medhald av plan- og bygningslova §§ 1 – 9 og 12 -12, jfr forvaltningslova kap. VI. Klaga skal sendast Tokke kommune innan 3 veker.

 

Planmateriale: