Kommunestyret vedtok i møte 16. mars ny planstrategi for Tokke 2021 – 2024.

Planstrategi 2021 - 2024