Torsdag 23. mars var det folkemøte om bygging av omsorgsbustader i Tokke kommune. Rundt 30 personar møtte opp. Det kom inn mange gode innspel til vegen vidare. Saka vil bli drøfta i helse og sosialutvalet i april.

Referat frå folkemøte 23.03.23

Presentasjon på folkemøte 23.03.23

Er du interessert i lese meir om bygging av bustader for menneskje med rus- og psykiske lidingar? Husbanken har laga ei rapport om kommunars erfaring og brukaranes stemmer: https://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/Smahus%20-%20hjem%20og%20verdig%20botilbud%20for%20personer%20med%20ruslidelser%20og%20psykiske%20lidelser.pdf