Det har vore ein teknisk svikt hos Visma som har ført til at bekymringsmeldingar meldt til enkelte barnevernstenestar gjennom Nasjonal portal for bekymringsmeldingar har forsvunne.

Kommunane som høyrer til Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark, og barnevernet sjølv er informert om situasjonen. Teknikarar jobbar med å finne ut om Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark er råka.

Me vil kome tilbake med meir informasjon når situasjonen er avklara. Visma har no endra løysinga, og det er trygt å sende bekymringsmeldingar til barnevernet via portalen.

Skjema og meir informasjon om barnevernssamarbeidet finn du her