For andre året på rad havnar Tokke kommune i Vestfold og Telemark på topp i UNICEF Norges Kommuneanalyse 2022. Analysa viser urovekkande store sprik i korleis kommunane prioriterar og leverar tenestar for born og unge.
 

Her er heile pressemeldinga.

Kommuneanalysa 2022