12 000 barn i Vestfold og Telemark får høve til å svare på den same underøkinga. Målet er å følge dei frå 10-årsalderen og fram til dei er vaksne. Gjennom Ungdata Pluss ynskjer ein å få meir kunnskap om samanhengen mellom fritidsvanar, livskvalitet og helse. 

 

Les heile pressemeldinga her

Informasjonsmøte om Ungdata pluss 12. april 2023